Administrar

El descrèdit de Francina Armengol (PSOE) i la destrucció de Mallorca

pobler | 05 Novembre, 2008 07:58 | facebook.com

Des del GOB consideram que el projecte de camp de golf presentat per Camp de Golf Son Baco S.A. representa una incidència molt greu i un impacte inassumible tant pel que fa a incidència territorial i paisatgística, com per la greu afectació que representa als recursos naturals, especialment l'aigua (el municipi de Campos és dels que pateixen més manca de pluges anuals, manco de 400mm/anuals considerat pels experts; clima mediterrani de tipus semi-àrid) i també, i molt especialment, pel fet de que implica construir de bell nou un nucli urbà nou dins fora vila, a banda de que suposa una transformació radical del paisatge agrícola i rural típic de la zona d’Es Palmer, a part de destrossar la qualitat visual de la Serreta que corona aquestes terres. (GOB)


Camp de Golf de Son Baco


EL GOB RECLAMA EL COMPLIMENT DE LA LEGALITAT AL GOVERN ARMENGOL


Després de la decebedora i indignant actuació del Consell respecte aquest assumpte, el GOB demana al Consell que a la propera Comissió Política acordi caducar la declaració d'interès general de Son Baco i compleixi així amb la legalitat i amb la paraula de la presidenta Armengol.


Ja fa dues ocasions que el GOB reclama al Consell de Mallorca que, complint amb la legalitat, iniciï l'expedient de caducitat del camp de golf de Son Baco, pel fet de no haver complit els terminis per demanar llicència a l'ajuntament ni iniciar les obres, un cop concedida la declaració d'interès general per part del Consell de Mallorca.

El 18 d'abril de 2007, el GOB va presentar una instància sol·licitant al Consell de Mallorca l'obertura, tramitació i conclusió del procediment administratiu per declarar la caducitat de la declaració d'interès general del camp de golf de Son Baco, a Campos. El passat 30 de setembre, el GOB va reiterar aquesta petició en no tenir constància de que s'hagués iniciat el procediment des del Consell de Mallorca-

El passat 10 d'octubre - després de la ponència tècnica en que, a petició del GOB, es va votar a favor de l'inici de l'expedient de caducitat - en la Comissió Política, el PSOE inexplicablement va retirar de l'ordre del dia el punt relatiu a l'inici de l'expedient de caducitat del camp de golf de Son Baco. La retirada d’aquest punt de l’ordre del dia per part de la consellera Dubón és una greu passa en fals.

Per aquest motiu, després de la decebedora i indignant actuació del Consell respecte aquest assumpte, avui el GOB ha reiterat a la ponència tècnica d'urbanisme del Consell de Mallorca, que aquesta entitat acordi a la propera Comissió Política prevista per dia 14 de novembre l'inici de l'expedient de caducitat de la declaració d'interès general de Son Baco i compleixi així amb la legalitat i amb la paraula de la presidenta Armengol.


EL CAMP DE GOLF DE SON BACO, UN IMPACTE INASSUMIBLE


Des del GOB consideram que el projecte de camp de golf presentat per Camp de Golf Son Baco S.A. representa una incidència molt greu i un impacte inassumible tant pel que fa a incidència territorial i paisatgística, com per la greu afectació que representa als recursos naturals, especialment l'aigua (el municipi de Campos és dels que pateixen més manca de pluges anuals, manco de 400mm/anuals considerat pels experts; clima mediterrani de tipus semi-àrid) i també, i molt especialment, pel fet de que implica construir de bell nou un nucli urbà nou dins fora vila, a banda de que suposa una transformació radical del paisatge agrícola i rural típic de la zona d’Es Palmer, a part de destrossar la qualitat visual de la Serreta que corona aquestes terres.


INCOMPLIMENT DE NORMES LEGALS


Per altra banda, la tramitació d’aquest camp de golf arrossega nombroses irregularitats i incompliments legals:

La construcció d'un camp de golf amb oferta complementària contradiu la nova Llei 4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per a un desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears La creació d’un nou nucli urbà i de població, contradiu les DOT

La seva localització es fa enfora de zones turístiques, contradient el que diu el Pla Territorial

Per tot això i tenint en compte a més, que no s'han iniciat les obres, consideram que l'interès general d'aquest camp de golf ha caducat i per tant, és el moment que des del Consell de Mallorca es facin les passes necessàries per aturar aquest projecte d'una vegada per totes.


EL DESCRÈDIT DE LA SRA. ARMENGOL


Al seu discurs d’investidura, la Presidenta Francina Armengol prometé impedir que els camps de golf incloguin oferta complementària revisant a més, i d'acord amb aquest criteri “els expedients pendents", com és el Camp de Golf de Son Baco, que va iniciar la seva tramitació l'any 1991.

Per altra banda també prometé no fer el segon cinturó, promoure el transport públic, protegir el territori, eliminar les Àrees de Reconversió Territorial, cercar el consens i la sostenibilitat... La credibilitat de la Sra. Armengol queda de cada dia més en entredit.

Ja són massa vegades que el discurs i els fets van per camins oposats.

Web GOB


Salvar la Real, preservar ses Fontanelles, protegir el Toro (“Port Adriano”) ens servia per a comprovar si aquesta vegada podria haver-hi un canvi en profunditat o si, com de costum, ens trobàvem amb les excuses de mal pagador dels professionals de la mentida. Per a desgràcia nostra, la claudicació davant el PP i els interessos especulatius ha evidenciat que, si no hi ha una ferma vigilància popular, una constant mobilització de les plataformes, partits i sindicats no domesticats, el camí, amb unes petites modificacions per a la galeria, continua essent el mateix que ha seguit sempre la dreta depredadora. (Miquel López Crespí)


Salvem Mallorca! Contra el Segon CinturóQuan els votants progressistes, les plataformes antiautovies o per salvar la Real; quan sindicats com la CGT, STEI o milers de persones independents, però amants de la terra, espesses la indignació i desencís que senten per la claudicació del Pacte davant els poders fàctics de les Illes per la qüestió de Son Espases, ho fan pensant en l´obscur futur que s´apropa. Son Espases, no ho oblidem, era el test per a constatar si realment es podria avançar en el camí de la preservació del territori i dels nostres minvats recursos naturals, o tot es reduïa a les mentides acostumades. El dirigent d´EU Eberhard Grosske ho diu amb unes altres paraules en el seu blog personal quan demana retirar el projecte de llei del sòl presentat per UM, i textualment afirma que “Son Espases és una empenta objectiva al Segon Cinturó”. Precisament aquesta és la qüestió, el nus del problema que visualitza la claudicació del Pacte fent l´hospital del PP. La indignació popular per la claudicació del PSOE davant els poders especulatius que tots coneixem fa témer el pitjor. Ja no és solament la retirada covarda de l´ecotaxa per a “quedar bé” davant la patronal hotelera. Tothom veu ben clarament, i l´apunt d´Eberhard Grosske ho concreta a la perfecció, que després de ses Fontanelles, Son Espases, el mal anomenat “Port Adriano”, hi vénen de seguida el Segon Cinturó, la Façana Marítima, l´ampliació del port de Palma fins a límits de bogeria inimaginables, el gasoducte... El gasoducte, que representa l´arribada d´energia per a un creixement il·limitat i insostenible: més dessaladores per quan manqui l´aigua, més forns per a cremar els residus que ens envaeixen arreu, més fàbriques d´electricitat per a donar resposta a una demanda sempre en augment, ja que el creixement descontrolat no atura.

Salvar la Real, preservar ses Fontanelles, protegir el Toro (“Port Adriano”) ens servia per a comprovar si aquesta vegada podria haver-hi un canvi en profunditat o si, com de costum, ens trobàvem amb les excuses de mal pagador dels professionals de la mentida. Per a desgràcia nostra, la claudicació davant el PP i els interessos especulatius ha evidenciat que, si no hi ha una ferma vigilància popular, una constant mobilització de les plataformes, partits i sindicats no domesticats, el camí, amb unes petites modificacions per a la galeria, continua essent el mateix que ha seguit sempre la dreta depredadora.

Si el govern del Pacte no va recuperant la credibilitat que ha perdut (molts sectors que donaren suport a les forces progressistes per a foragitar el PP de les institucions ara els diuen “traïdors” i “covards” sense cap mena de contemplació), el desencís anirà augmentant en detriment de l´enfortiment de la societat civil. A menys que els polítics del règim, siguin de dreta o de l´esquerra oficial, el que vulguin sigui precisament això: contribuir a desmobilitzar la societat civil a fi de poder fer la migdiada tranquils i satisfets, sense haver d´estar fiscalitzats pels votants, per les plataformes de lluita que dinamitzen i donen vida a la nostra societat. Per a aquells que s´han enriquit amb la gestió del règim posant-se al servei dels grups especulatius i encimentadors, les plataformes ciutadanes només serien un estri, un objecte que, com un plat o un tassó de plàstic, es llencen als fems una vegada que s´han emprat.

Per això mateix, perquè Son Espases era el test que permetria visualitzar si aquesta vegada el canvi promès era de veritat o una de les mentides a les quals ens tenen acostumats els vividors del romanço, molts sectors socials demanen coherència i dignitat, no solament al PSOE sinó també als socis de govern, és a dir, al Bloc. Hi ha sectors d´EU, la CGT, la Plataforma Salvem la Real, independents, ecologistes de totes les tendències, que demanen insistentment la sortida dels consellers del Bloc del govern PSOE-UM.

Ens demanam si el president Antich serà capaç de redreçar l´actual sotregada.

Miquel López Crespí

Publicat en El Mundo-El Día de Baleares (23-X-07)


Llibres de l´escriptor Miquel López Crespí (Web Ixent)

Història alternativa de la transició (la restauració borbònica) (Web Ixent)


Comentaris

 1. EL GOB CONSIDERA INDIGNANT I DECEBEDORA L'ACTUACIÓ DEL CONSELL RESPECTE EL CAMP DE GOLF DE SON BACO.

  El GOB reclama el compliment de la legalitat al govern Armengol

  EL GOB CONSIDERA INDIGNANT I DECEBEDORA L'ACTUACIÓ DEL CONSELL RESPECTE EL CAMP DE GOLF DE SON BACO.

  Un descrèdit més als compromisos assumits per la Presidenta Francina Armengol de canvi de model territorial i protecció del territori.

  Son Baco és la darrera de la, ja per desgràcia, llarga llista de descrèdits de la presidenta Armengol: Son Bosc, modificació del Pla Territorial de Mallorca, Àrees de Reconversió Territorial, 2on cinturó, la benedicció de la urbanització de Can Domenge... i ara Son Baco: un camp de golf en sòl rústic i amb oferta complementària que, per llei, ja no és possible, però que inexplicablement no és aturat per la Comissió política d'Urbanisme, tot i tenir l'informe tècnic a favor de la caducitat del projecte.

  El GOB reclama al la presidenta Armengol que compleixi amb la seva paraula. Al seu discurs d’investidura prometé impedir que els camps de golf incloguin oferta complementària revisant “els expedients pendents”, no fer el segon cinturó, promoure el transport públic, protegir el territori, eliminar les Àrees de Reconversió Territorial, cercar el consens i la sostenibilitat... La credibilitat d’Armengol queda de cada dia més en entredit.

  EL CAS INEXPLICABLE DEL CAMP DE GOLF DE SON BACO

  El projecte del Golf de Son Baco implica la construcció d’un camp de golf amb oferta complementària dins Sòl Rústic General-Forestal (SRG-F) al municipi de Campos dins les finques de Son Baco i Es Pi ocupant una extensió d’unes 65 hectàrees. El projecte preveu un camp de golf de 18 forats, amb una seu social, una casa de vigilants, un hotel, 12 edificis d'apartaments, una cafeteria, un pavelló de vestuaris, una piscina d’uns 350 m2 i diverses pistes de tenis. En total unes 328 places turístiques noves.

  Aquest projecte tramita en l'actualitat la llicència d'activitats a l'Ajuntament de Campos, però el Consell de Mallorca, hauria pogut evitar això si en el seu moment, tal i com li va sol•licitar el GOB el més d'abril del 2007, hagués iniciat l'expedient de caducitat per no haver sol•licitat el permís d'obres 6 mesos després de que li concedissin l'interès general. La Llei 6/1997 de Sòl Rustic de les Illes Balears obliga al seu article 37 a iniciar l’expedient de caducitat de les declaracions d’interès general transcorregut un termini màxim de sis mesos sense que s’iniciï el tràmit de sol•licitud de la llicència.

  Així doncs, és clar que el projecte de camp golf de Son Baco excedeix els teminis legals i el Consell n’ha de tramitar la caducitat, atenent a la reiterada petició (abril de 2007 i octubre de 2008) del GOB.
  El GOB havia proposat a la ponència tecnica d'urbanisme del passat dilluns 6 d'octubre, iniciar la caducitat de l'expedient del camp de golf de Son Baco i la votació tecnica va sortir amb majoria a favor de la caducitat. Inexplicablement doncs, la Comissió política va retirar aquest punt de la reunió del divendres.La retirada d’aquest punt de l’ordre del dia per part de la consellera Dubón és una greu passa en fals. El GOB reclama el compliment de la legalitat i dels compromisos electorals al govern Armengol.

  Des del GOB consideram que el Consell, i especialment la Consellera Dubón, ha de donar explicacions d'una decissió purament política que no s'entèn i que es contradiu amb el discurs que el mateix Consell de Mallorca, en boca de la presidenta en el seu discurs d'investidura, feia contrària als camps de golf amb oferta complementària.

  JA SÓN MASSA VEGADES QUE EL DISCURS I ELS FETS VAN PER CAMINS OPOSATS

  Ja són massa vegades, les que hem vist a la presidenta Armengol, faltar als seus compromisos de canvi de model territorial i de protecció del territori:
  • Son Bosc: el Consell de Mallorca, va anunciar públicament que posaria el contenciós a la llicència d'obra concedida per part de l'Ajuntament de Muro, tal i com havia manifestat la consellera Dubón des d'un bon principi, per acabar cedint a les pressions d'UM i ni tan sols posar el contenciós a una llicència amb un rosari d'informes que confirmen la seva il•legalitat. De no ser, per una nova troballa de població d'orquídia, les obres - volem pensar que el Govern hauria fet alguna cosa abans - haurien haurien pogut començar al setembre.

  • Les Àrees de Reconversió Territorial: ha estat el més flagrant dels incompliments d'un dels compromissos assumits pel pacte de governabilitat: modificar el Pla Territorial de Mallorca, amb l'objectiu d'eliminar les ART. Representaven un objectiu clau per rompre amb un model territorial marcat per l'especulació i la corrupció urbanística i fer un pas decidit cap un canvi de model territorial. Un objectiu que ha quedat saldat en una modificació ridícula del Pla Territorial de Mallorca que no ha qüestionat res de l'anterior Pla PP-UM i que li dona continuïtat.

  • 2on cinturó: al seu discurs d'investidura la Presidenta Armengol afirmava: «eliminarem definitivament del Pla de carreteres i del Pla territorial l'autopista d'Inca a Manacor, i abandonarem també el projecte de segon cinturó de Palma prioritzant alhora les obres puntuals a les entrades i sortides de Palma per fer front als problemes de trànsit existents, així com treballarem de valent en l'estudi de mobilitat que ens ha d'aportar solucions definitives a la problemàtica dels accessos a Ciutat». A dia d'avui ens trobam amb la Presidenta, presentant un nou projecte de 2on cinturó (o el que li vulguin dir) improvitzat, sense ni tan sols haver elaborat l'esmentat i indispensable estudi de mobilitat dels accessos a Palma.

  El GOB DEMANA CLARETAT I COMPROMÍS PER SALVAR LA SEVA CREDIBILITAT.

  Per tot això el GOB considera que és el moment de donar explicacions i de passar del discurs a l'acció valenta i decidida que faci reals els seus compromisos si és que volen fer real la protecció del territori i no volen perdre la credibilitat del projecte polític que encapçalen per Mallorca.

  Web GOB

  Web GOB | 05/11/2008, 08:04
 2. ECOLOGISTAS EN ACCIÓN I GOB DENUNCIEN L’AMENAÇA DE L'AMPLIACIÓ DEL PORT DE PALMA

  ECOLOGISTAS EN ACCIÓN I GOB DENUNCIEN L’AMENAÇA DE L'AMPLIACIÓ DEL PORT DE PALMA

  Ecologistas en Acción inclouen l'amenaça d'aquesta ampliació al seu informe “banderas negras 2008” a petició del GOB

  L’associació ecologista d’àmbit estatal Ecologistas en Acción ha desplaçat a Palma el seu vaixell Diosa Maat per denunciar l’amenaça per al litoral que suposa l’ampliació del port de Palma.

  EL PROJECTE DE L’AUTORITAT PORTUÀRIA DE BALEARS
  L’ampliació del port de Palma projectada per la autoritat portuària de Balears suposaria:
  • Construir 44 hectàrees més de molls, que s’afegeixen a les 110 hectàrees existents.
  • Augmentar la superfície de “làmina d’aigua” del port en un 50%, afegint 110 hectàrees a les 224 hectàrees existents.
  • Construir un nou dic de més de 3 quilòmetres de longitud, més enllà del Dic de l’Oest, que té una longitud de 1,7 quilòmetres.
  • Abocar 10.000.000 de metres cúbics d’àrids.
  • Sacrificar la primera línia del passeig marítim –la Riba, Paraires i Porto Pi– al iots de gran eslora i als creuers turístics, que només aprofiten Palma com a rerafons paisatgístic, per deixar-hi el fems i prendre aigua.
  • Aboca un pressupost total de més de 1.000 milions d’euros, que serien en bona part públics, mentre d’altres inversions públiques, com ara el transport públic o la sanitat no son objecte d’inversió.
  • Es promou la inversió privada en les instal•lacions del nou port, a condició que la seva explotació posterior sigui també privada, amb la qual cosa quedam sotmesos a l’interès especulatiu d’una infrastructura d’interès general.

  RECLAMEN INFORMACIÓ PÚBLICA SOBRE L’AMPLIACIÓ DE PORTS
  L’amenaça de l’ampliació del port de Palma s’afegeix a les ampliacions projectades o en marxa del ports de Ciutadella a Son Blanc, Botafoc d’Eivissa, Port Adriano de Calvià...
  A l’entrendre de les dues organitzacions ecologistes, aquest procés d’augment de capacitat de les infraestructures de transport marítim ens hipotequen el futur, perquè assumeixen que el creixement urbanístic i turístic s’ha de potenciar i, a més, en base al petroli com a principal font energètica.
  El GOB i Ecologistas en Acción reclamen –a l’Autoritat Portuària de Balears, presidida Francesc Triay– que el projecte d’ampliació del port de Palma es pugui debatre amb informació pública, per tal de determinar si es tracta o no d’un escenari d’interès general per a la ciutat de Palma i per a les Illes Balears.

  EL VAIXELL DIOSA MAAT
  El vaixell Diosa Maat, de l’associació Ecologistas en Acción serà al moll del passeig marítim de Palma per conscienciar a la població sobre aquesta i d’altres amenaces que pateixen el litoral i la mar balear.

  Web GOB

  Web GOB | 05/11/2008, 08:06
 3. El GOB ACUSA AL CONSELL DE MALLORCA DE CONSOLIDAR LES POLÈMIQUES ÀREES DE RECONVERSIÓ TERRITORIAL

  El GOB ACUSA AL CONSELL DE MALLORCA DE CONSOLIDAR LES POLÈMIQUES ÀREES DE RECONVERSIÓ TERRITORIAL

  El manteniment de les ART, és la principal mostra de la continuïtat que el Consell actual dona a un model territorial marcat per l'especulació, el creixement desmesurat.

  El GOB ha presentat avui les seves al•legacions a la modificació del Pla Territorial de Mallorca (PTM). Tal i com ja ha esmentat amb anterioritat, el GOB considera que la modificació del PTM del Consell és un frau.

  El pacte PSOE-BLOC-UM referma el creixement urbanístic insostenible del PTM aprovat l'any 2004 i manté les polèmiques Àrees de Reconversió Territorial (ART), reforçant-les amb la necessitat de desenvolupar un nou reglament per tal de que es puguin desenvolupar. No podem oblidar que els municipis, afectats per ART que actualment estan tramitant la seva adaptació al PTM, hauran de dibuixar-les al seu correponent planejament municipal, donant així una passa (tot i no estar-hi d'acord) per a la consolidació de les ART en el futur desenvolupament del municipi.

  LES ÀREES DE RECONVERSIÓ TERRITORIAL A FISCALIA.

  El creixement urbanístic permès pel PTM és de 1.491 hectàrees, 683 de les quals es vinculen a les polèmiques Àrees de Reconversió Territorial. Les ART han estat considerades probatòries de delictes penals per part de la Fiscalia Anticorrupció de les Illes Balears, que les definí com a "antijuridiques, arbitràries i que responien al benefici de particulars sense gaire utilitat pública i social".

  El GOB denuncià les ART a la Fiscalia per considerar-les "una perversa loteria urbanística".

  L'ACTUAL MODIFICACIÓ DEL PTM ÉS UN FRAU.

  Per al GOB, la modificació que el Consell promou és un frau, perquè dona continuïtat a qüestions bàsiques per a replantejar un nou model territorial per Mallorca. De fet, una modificació venint de la mà de partits profressistes hauria de rompre amb el model territorial anterior i per tant, a banda d'eliminar les ART, hauria de revisar els sostres de creixement, les previsions d'infrastructures viàries i de serveis, la protecció del sòl rústic,etc. Propostes que el GOB fa arribar al Consell avui, a través de les seves al•legacions.

  Per al GOB, el govern del pacte de "progrés" del Consell de Mallorca referma el PTM tal i com el pacte PP-UM el dissenyà l'any 2004. La única excepció a celebrar en aquesta modificació és la desclassificació de la urbanització d'Es Guix. Pel que fa a la resta, l''únic efecte de la modificació del Consell és retardar les ART, però els hi dóna, volem pensar que "de retruc", més força legal.
  Web GOB

  Web GOB | 05/11/2008, 08:07
 4. Ixent no es va equivocar:aquest pacte amb la burgesia només serveix als interessos del capital i a les burocràcies polítiques d'una teòrica esquerra que cobren pels seus bons serveis.

  Ixent no es va equivocar:aquest pacte amb la burgesia només serveix als interessos del capital i a les burocràcies polítiques d'una teòrica esquerra que cobren pels seus bons serveis.

  Ixent no es va equivocar. Abans de les eleccions va pronosticar la desfeta actual de la suposada esquerra al govern. Hi havia prou raons per fer-ho, com per exemple, les formes en que es va montar la "claca" del Bloc, on els dirigents només cercaven una xarxa de gent ingènua de l'esquerra per al seu suport. Un fet habitual davant cada elecció política que mai no qüestiona les relacions de poder.
  L'esquerra institucional actual no es mereix de cap manera la denominació d'esquerra, perquè no ho és. L'esquerra institucional és pura i simplement una conxorxa de gent que cerca amb avidesa trobar un sou en el marc institucional que no trobaria en l'economia de mercat i pagat pel conjunt de la ciutadania.
  Molts dels seus buròcrates (particularment al PSOE però també al PSM i a Esquerra Unida-Verds) volen continuar amb el control dels seus aparells partidaris, i ho fan com ho fa la dreta, per la via del clientelisme, de manera que, qui alça la veu no cobra. La lluita per la supervivència en els càrrecs imposa el control dels partits, i quan això no succeix la passa següent és derivar cap a entitats amb més poder institucional que els doni el pa (PSOE, UM o PP) .El que passa als partits de dreta, passa també a l'esquerra: la gent crítica no hi té cabuda i la que hi té cabuda deixa de ser crítica per raons òbvies relacionades amb la seva supervivència.
  Els que avui es denominen classe política o agents socials també tenen butxaques, i si es cerca la relació amb la butxaca es conclou amb les relacions de poder.
  Això no significa que no hi hagi gent conseqüent amb les idees dins aquests partits (també hi havia gent honrada entre les bases dels feixisme). Allò que passa és que la gent així, majoritàriament de base és religiosament crèdula i religiosament acrítica amb els seus dirigents.
  La piràmide funciona igual de bé a un partit de l'esquerra o a la Falange perquè allò que s'imposa és la verticalitat, l'admiració acrítica cap a uns liders que esdevenen per manca d'autoestima de les bases en imprescindibles.


  Les burocrácies, els intel·ligents de l'esquerra institucional ho tenen resolt encara que traeixin els moviments socials, perquè els seus partits, cada vegada menys democràtics, tenen molta gent col·locada a les institucions que els donarà suport.
  Però això no negarà les evidències que Ixent ha manifestat contra el pacte amb la burgesia insular, malgrat els atacs rebuts en forma d'insults més que en forma de debat: qui careix de raons insulta per sistema ( i tenen la desvergonya de dir-se d'esquerra).
  Qui confia en gent en la qual no ha de confiar en surt, a la curta o a la llarga, compixat.
  I això és el que ha passat a Son Espases: els polítics de l'esquerra institucional han compixat una vegada més els moviments socials.

  Web Ixent (Esquerra Alternativa i Anticapitalista de les Illes) | 05/11/2008, 08:08
 5. El faraó Francesc Antich

  El faraó Francesc Antich

  MACIÀ BLÁZQUEZ (*)

  Els imperis de l´Antic Egipte, fa 5.000 anys, ocupaven als pagesos del fèrtil del Nil amb obra pública, mentrestant la terra no era cultivable. Les obres que els feien fer -temples i mausoleus, com ara les piràmides- servien per refermar el poder dels déus i dels seus representants a la Terra: sacerdots, faraons i d´altres aristòcrates. També era important mantenir ocupades a les "classes perilloses" quan el camp no els donava feina.
  D´això en diuen avui en dia "mesures anticícliques", per reactivar l´economia en temps de crisi de sobreacumulació, com l´actual. El poder es reafirma i recupera el control després de l´eufòria.
  El Govern de les Illes Balears ha presentat projectes de nova obra pública per compensar la crisi econòmica amb el mateix propòsit: defensar els interessos dels poderosos, el sector de la construcció, i ocupar les "classes perilloses".
  El sector de la construcció s´ha sobredimensionat fins al 2007. A les illes Balears, representa més del 10% del PIB i ocupa al 15% de la població activa. Però suposa urbanitzar més de 1,6 hectàrees al dia, amb ciment, bloquets i asfalt que desfiguren i deterioren el nostre entorn. La crisi econòmica ha frenat la construcció perquè s´ha sobrevalorat el seu preu futur, empès per l´especulació financera. Així ho fa patent la fallida de promotors, com ara el Grup Drac de Vicenç Grande. Tanmateix, contràriament al discurs mercantil, a més habitatges produïts més puja el seu preu, dificultant el seu accés i agreujant la carestia per a l´ús de les classes desafavorides.

  La proposta "d´injectar liquiditat al sector de la construcció" que ha anunciat el govern Antich per valor de 284 milions d´euros, té per objecte revifar aquesta desproporció amb obres públiques que "componen" el territori per promoure més creixement urbanístic. El cas més clar són les ampliacions dels ports de Ciutadella, Eivissa i Palma. Estan al nivell del que es va fer la legislatura passada amb la construcció d´autopistes -passàrem de 70 a 200 quilòmetres de xarxa viària d´autopistes/autovies/desdoblaments- i del que vol fer el Ministeri de Foment amb l´ampliació dels aeroports, per duplicar la seva extensió a Menorca, nombre de pistes a Eivissa o capacitat d´acollida de passatgers a Mallorca. L´eixamplament dels "colls d´ampolla" d´entrada i trànsit de passatgers i mercaderies contribueix al creixement insostenible; com ho fan també la connexió elèctrica amb la península, la desalació d´aigua o la incineració dels residus. L´aïllament insular ens ha de fer corregir aquesta insostenibilitat: d´entrada l´objectiu ha de ser l´autoabastament; i més enllà cal que corregim la nostra contribució a la injustícia, per exemple reduir el consum d´hidrocarburs i no optar pels biocombustibles, perquè contaminen, justifiquen guerres o encareixen els aliments.
  Per al GOB, les inversions públiques s´han d´adreçar a millorar la gestió dels recursos naturals. Per exemple, la distribució, depuració i ús de l´aigua; l´estalvi energètic i la producció d´energies netes; o la reducció, la reutilització i el reciclatge de residus. La mobilitat millora amb la proximitat del que hem de menester, propiciar que no ens haguem de desplaçar tant i poder fer-ho amb transport públic com ara el tren. Reconvertir de veritat les ciutats i els nuclis turístics, per treure més profit del sòl que ja està urbanitzat per comptes de destruir-ne més. Millorar el benestar de la gent amb equipaments i serveis públics de qualitat: sanitaris, educatius, assistencials...

  El GOB proposa que fem "de la necessitat virtut", per treure profit de la crisi econòmica i reconduir la nostra societat vers la sostenibilitat. Això vol dir no créixer més; però millorar en Sostenibilitat, amb menys impacte ambiental i una millor distribució del benestar.

  (*) President interinsular del GOB
  Diario de Mallorca (10-VII-08)

  Diario de Mallorca | 05/11/2008, 08:13
 6. No al segón cinturó

  I que men deis d'aquest nou segó cinturó que volen fer passar per la Real? Es un altre destrucció de l'entorn de la Real i de Palma ja prou destrossada amb un hospital i ara per acabar de adobar faran una autopista mal dement li vulguin canviar el nom i pintar de verd. Vos imaginau sa romeria mes antiga de Mallorca entre cotxes i ambulàncies?. Aquesta esquerra es un poc del mateix de sempre.

  Un vei emprenyat | 05/11/2008, 11:16
Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.

Els comentaris són moderats per evitar spam. Això pot fer que el teu escrit tardi un poc en ser visible.

 
Powered by Life Type - Design by BalearWeb - Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS